Kreavaria hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van jouw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kreavaria respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In ons privacy statement (zie download button) leest u hoe wij dit doen.

In ons privacy statement staat vermeld:

  • onze gegevens;
  • wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
  • wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
  • voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
  • wat je rechten zijn;
  • wat wij doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
  • hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard.


Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website bezoekt (www.kreavaria.nl),  u uw kind aanmeldt voor een activiteit, voor de nieuwsbrief, een contactformulier invult.